Liigu sisu juurde

Nii on väljapanekul puudu Rotermanni keskuse hooned, Vabaduse väljaku lahendus, Lotte lasteaed Tartus, meremuuseum ja paljud teised. Toomas Paaver: Eesti arhitektuurivõistluste juhendit on vaja selleks, et võistlused toimuksid hea tava kohaselt. Varbuse maanteemuuseum ei olnud enne Salto arhitektide projekteeritud välialade avamist laiemale üldsusele kuigi tuntud. Eratellijad saavad korraldada kas kutsutud osalejatega võistluse või avaliku kutsutud osalejatega võistluse. Kas EAL-i presidendi amet tähendab nüüd seda, et tegevarhitekti tööl on mõneks ajaks kriips peal?

Näituse kuraator on arhitekt Urmas Luure. Disaini- ja arhitektuurigaleriis on väljas viimase kahekümne aasta jooksul arhitektide liidu osalusel korraldatud arhitektuurivõistluste võidutööd, mille järgi on valminud ka ehitised. Tõsi, üks esitletud maja — Tallinna Linnateatri hoone — ootab alles linnalt finantssüsti.

Näitust ei saa pidada arhitektuurivõistluste ülevaateks, sest paljud võistlused Eestis on läbi viidud, ilma et liit oleks olnud seal kaasosaline. Nii on väljapanekul puudu Rotermanni keskuse hooned, Vabaduse väljaku lahendus, Lotte lasteaed Tartus, meremuuseum ja paljud teised. Kui vaadata viimase kahekümne aasta parimaid ehitisi, siis tuleb tõdeda, et suur osa neist on valminud just arhitektuurivõistluse tulemusena.

Võistlusmoment annab arhitektile alati juurde lennukust ja riskivalmidust, ärgitab loojat otsima uudseid lahendusi. Liidu osalus on arhitektidele garantiiks, et tegemist on heale tavale vastava võistlusega, kus on väärilised preemiad, professionaalne žürii ja vastuvõetavad tingimused edasiseks projekteerimiseks.

pihustage liigeste turse

Võistlustest osavõtu tase on üksjagu kõikunud: kui ehitusbuumi ajal saabus võistlusele mõnikord alla kümne töö, siis töövaesematel aegadel ja eriti põnevate objektide puhul on mõne võistluse saak olnud ligi sada projekti. Arhitektuurivõistlused on läbi aja olnud hoolauaks noortele arhitektidele, kes on sedakaudu saanud oma esimesed suured tellimused. Facebook Arhitektuurivõistlusega võidab aga eelkõige ühiskond, linn, küla või mõni maakoht, kuhu kerkib ainulaadne ehitis.

Vali objekti(de) asukoht

Varbuse sailitada poletik jalgsi ei olnud enne Salto arhitektide projekteeritud välialade avamist laiemale üldsusele kuigi tuntud. Rakverest ei räägitud enne Kosmose projekteeritud keskväljaku valmimist samuti kuigi tihti. Arhitektuurivõistluste kaudu on valu uhise hoone targem otsida valu uhise hoone uut identiteeti ja lisaväärtust.

Nii mõnigi linnajuhtkond on selle ära tabanud ja näiteks Tartus on kogu kesklinna ala kuulutatud ehitusmäärusega arhitektuurivõistluse piirkonnaks, kus ükski uus ehitis ei valmi ilma kas või väheste kutsutud osalejatega võistluseta. Selline lähenemine on viimastel aastatel toonud ülikoolilinna taas Eesti arhitektuurikaardile. Samalaadset dokumenti, mis nõuab kesklinna alal ehitamiseks arhitektuurivõistluse korraldamist, plaanivad ka mõned teised linnad.

Tallinna linnaarhitekti Endrik Männi sõnul on ka valu uhise hoone Tallinna ehitusmäärust täiendada arhitektuurivõistluste peatükiga, mis paneb väga üldiselt paika, millises Tallinna piirkonnas tuleb ehitusprojekti saamiseks arhitektuurivõistlus korraldada. Üks selline piirkond on näiteks Tallinna ranna-ala Katariina kaist Russalkani, kus juba kehtib üldplaneering, mis nõuab arhitektuurivõistluste läbiviimist.

Üldine praktika on Tallinnas teha võistlus kõigi suuremate detailplaneeringute puhul.

Lähiajal on oodata suurt võistlust Ülemiste terminali lahendamiseks, see tehakse koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga. Sügisese arhitektuuribiennaali raames on välja kuulutatud Õismäe visiooni konkurss.

Männi sõnul on linn alati soovitanud ka eratellijatel kinni pidada arhitektide liidu koostatud võistlusjuhendist ja teha liiduga koostööd, kuid seda ei saa eratellijalt nõuda. Eelkõige ootab ühiskond kvaliteeti riigi ja omavalitsuste ehitatud majadelt. Riik peab andma eeskuju eraettevõtjale, soosima parimat võimalikku ehituskunsti, et tõsta riigi mainet nii oma elanike kui külaliste silmis.

Riigi Kinnisvara, kelle juhtida on enamik riigi tellimustest, püüab pahatihti arhitektuurivõistlusest kõrvale hiilida põhjendusega, et võistlus on pikaajaline protsess, mille läbiviimiseks pole aega.

Kui vaadata kas või sellel väikesel näitusel välja pandud objekte, siis leiab siin tõesti väga pika julge jaikus valminud maju, näiteks Kumu hoone, aga on ka ülikiire tempoga ehitatud hooneid, näiteks Pärnu kontserdimaja, mille valmimiseks kulus alla aasta.

Võistlus ei pidurda protsessi, vastupidi — võistlus sunnib tellijat kontsentreeruma ja korralikult valu uhise hoone valu uhise hoone läbi mõtlema. Kakskümmend arhitektuuribürood ei projekteeri aeglasemalt kui kaks arhitektuuribürood. Projekteerimise ja ehituse venimine on aga olnud kinni ikka tellijas, tema ebakompetentsuses või rahaliste võimaluste puudumises, mitte arhitektuurivõistluses — ja Tallinnas muidugi ka ebanormaalselt pikkades planeerimisprotsessides.

Eaka elamu ostu-müügi võlu ja valu

Need on põhilised põhjused, miks paljud võistlustulemused ka sahtlisse jäävad. Arhitektuurivõistlusel välja valitud tööde puhul peab aga tunnistama, et isegi siis, kui ideest valmimiseni läheb aastaid, on need majad valminuna ikka värsked.

Eesti Arhitektide Liidul on juba aastaid kasutusel arhitektuurivõistluste juhendmaterjal. Viimase aasta jooksul uuendati eelmist, Seda esitleti 2. Palusin ühel võistluste juhendi autoril Toomas Paaveril seda dokumenti kommenteerida.

Milleks on vaja arhitektuurivõistluste tarvis standardset juhendmaterjali? Iga võistluse puhul tehakse ju alati oma tingimused, määratakse žürii jne. Toomas Paaver: Eesti arhitektuurivõistluste juhendit on vaja selleks, et võistlused toimuksid hea tava kohaselt.

Pole mõtet tava iga kord uuesti leiutada.

Loe lisaks

Kui hea tava on koostöös kirja pandud ja heaks kiidetud, siis võtavad korraldajad seda tõsisemalt. Võistlused on üks arhitektuurivaldkonna elujõu aluseid. Arhitektuurivõistluste süsteemi ähvardavad pidevalt välised ohud. Võistlus võib kergesti muutuda marginaalseks ja juhuslikuks nähtuseks, asendudes vähempakkumisega, kus arhitektilt nõutakse näiteks rahalisele pakkumisele lisaks veel tasuta eskiisi. Võistlus marginaliseerub ka siis, kui žürii on ebapädev, preemiad naeruväärsed või tingimused ühekülgsed.

Võistlus võib muutuda ka manipuleerimisvahendiks, millega korraldaja kasutab võistluste head mainet ja arhitektide tehtud kauneid pilte üksnes soovitud otsuse väljakauplemiseks ametkonnalt, hiljem aga unustab arhitekti ja tema töö.

Detailotsing

Selliseid juhtumeid on olnud, kuid tänu juhendile märksa vähem. Juhend pole küll seadus ega hea tava järgimise kaljukindel tagatis, kuid see aitab tõsta võistluse keskmist taset ning arhitektuurivõistluste usaldusväärsust.

Mis on uuenenud võistlustingimustes teisiti kui vanas dokumendis?

Näituse kuraator on arhitekt Urmas Luure. Disaini- ja arhitektuurigaleriis on väljas viimase kahekümne aasta jooksul arhitektide liidu osalusel korraldatud arhitektuurivõistluste võidutööd, mille järgi on valminud ka ehitised. Tõsi, üks esitletud maja — Tallinna Linnateatri hoone — ootab alles linnalt finantssüsti. Näitust ei saa pidada arhitektuurivõistluste ülevaateks, sest paljud võistlused Eestis on läbi viidud, ilma et liit oleks olnud seal kaasosaline. Nii on väljapanekul puudu Rotermanni keskuse hooned, Vabaduse väljaku lahendus, Lotte lasteaed Tartus, meremuuseum ja paljud teised.

Praktika käigus ilmneb alati uusi tegureid, mida edaspidi arvestada, või vigu, millest õppida. Näiteks on vahepeal selginenud arusaam, et arhitektide liidus läbi aegade heaks tavaks peetud kutsutud osalejatega võistlus ei ole riigihankeseaduse mõistes aktsepteeritud, sest osalejate valik on kõrvaltvaatajate silmis meelevaldne.

Seega jääb see võistlusvorm üksnes eraõiguslike arendajate võimaluseks. Pidime juhendit korrigeerima, rõhutasime valu uhise hoone võistluste kõrval uut võimalust, milleks on nüüd nn eelvalikuga võistlus. See on tegelikult teada süsteem.

kuidas eemaldada poletiku ja liigeste turse

EALi aseesimees Jaak Huimerind uuris Soome kogemusi, seal on seda varianti palju kasutatud, aga meil pole seda eriti rakendatud. See tähendab sisuliselt seda, et kui riigihanke käigus tahetakse teha kutsutud osalejatega võistlus, siis peab sellele eelnema üks avalik etapp, kus valitakse välja bürood, keda kutsutakse võistlema, näiteks portfoolio põhjal.

Selline valik võib muidugi kaasa tuua vaidlusi, aga õnneks arhitektid ei kipu üldiselt, erinevalt ehitajatest, liiga palju vaidlema. Üks uus asi, millele me uuenenud juhendis tähelepanu pöörasime, on võistluse mõistlik maksumus, et tulemus oleks professionaalne ning preemia arhitektile õiglane tasu.

Parimad pakkumised

Juhendi töögrupi liige Raivo Kotov kogus statistikat eri aegadel tehtud võistluste kohta ja selle põhjal panime juhendisse kirja, milline on ehitusmaksumuse ja võistluse eelarve normaalne proportsioon.

See on võistluste kahjuks viimasel ajal nii palju langenud, et isegi võitjad kahtlevad, kas tehtud töö tasus end ära. Nüüd on kirjas, et eelarve, millest avalikul võistlusel umbes 65—75 protsenti moodustavad preemiad, peaks olema ca 0,5—1 protsent eeldatavast ehitusmaksumusest.

Väiksemate objektide puhul on see protsent suurem, suurte hoonete puhul väiksem. Juhendis on muudatusi veel palju, sageli on antud dokumendile parem sõnastus või struktuur.

  1. Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd.
  2. Andro Mänd: valglinnastumine on valus probleem - EhitusEST
  3. Vagistamise artroosi ravi
  4. Galerii: Otepää tervisekeskuse uus hoone avati pidulikult 1.
  5. Она уже собиралась вылезать, как вдруг ожил радиотелефон.
  6. Eaka elamu ostu-müügi võlu ja valu

Ma olen kogenud, et kutsutud osalejatega võistlustel kaubeldakse võistlusprojekti hind väga alla: kui tahad võistlusel osaleda, tee töö peaaegu tasuta! Aga ega eratellijat ei saa ilmselt ka mõjutada?

Noblessneri Valukoda

Ega polveliigese anesteesia parast endoprosheetikat muud vahendit ole kui see juhend, kus kirjas hea tava. Loodame ka kohalike omavalitsuste toele. Omavalitsus saab nõuda, et ehitusloa või planeeringu heakskiitmise eeldusena läbi viidavad võistlused on tehtud hea tava kohaselt.

Selline nõudmine pole ka omavalitsusele lihtne, kuid juhend annab läbirääkimisteks aluse. Eks ilmselt ka arhitektid ise peaksid ennast hindama, nii nagu teevad seda advokaadid või autoremondiluksepad, kellega ei tule tellijal mõttessegi teenuse hinna üle kaubelda. Arhitektid maksavad pahatihti valu uhise hoone tööle peale.

Igal tööl on oma hind, millest väiksema summa korral kannatab kvaliteet või sureb arhitektibüroo välja.

sustavi kesta poletik

Kui aga arhitektid hinnakirjas kokku lepivad, siis võidakse süüdistada nii-öelda kartellileppes. Statistikal põhinevatest hindadest lähtumine on aga normaalne tava. Arhitektieetika võiks öelda seda, et kui võistlus pole hea tava kohane, siis ei osaleta võistlusel ega ka žüriis.

Uus Maa meedias Kinnisvaraportaalides müügis olevate objektide kuulutuste seas tuleb küll üha harvemini, kuid vahel siiski ette kortereid, mida müüakse mitte harjumuspäraselt korteriomandina, vaid hoopis kaasomandina. Kaasomandis olevad majad on kõige levinumad puumajade rajoonides, näiteks Tallinnas Kassisabas või Kalamajas, Tartus näiteks Supilinnas. Siiski leidub ka uuemaid maju, kus erinevatel põhjustel ei ole olnud võimalik korteriomandite moodustamine.

Valu uhise hoone valusamaid probleeme võistluste, eriti riigihanke raames tehtud arhitektuurivõistluste puhul on olnud autoriõiguse punktid. Pahatihti tahab tellijapool need lihtsalt elimineerida. Kuidas uuenenud juhendis sellele punktile vaadatakse? Vanas juhendis oli selgelt kirjas, et autoriõigusi, ei isiklikke ega varalisi, ei ole kohane võistlustingimustega arhitektilt ära võtta.

Paraku tõesti kirjutati võistlusdokumentidesse tihti sisse, et arhitekt peab oma varalised autoriõigused juba võistluse käigus ära andma, mis tähendas seda, et autorilt võidi võtta tema eskiis ja valu uhise hoone etappe hakkas projekteerima mõni odavam tegija. See viib kokkuvõttes olukorrani, kus ehitise lõpptulemus pole enam algse eskiisi mõttega samaväärne ning sedakaudu kannatab kogu ehitatud keskkond. Arhitekt mõtleb juba eskiisi tegemisel mitu sammu ette ning talle peab võimaldama selle mõttega edasi minna.

EAL on olnud varaliste autoriõiguste äravõtmisele kategooriliselt vastu. Praktikas liiguti hoopiski sellises suunas, et sageli on nõutud ka isiklike õiguste litsentsimist tellijale, ehkki autoriõiguse seaduse mõte on, et isiklikud õigused on võõrandamatud. Tellijad on välja toonud ka mõned mõistetavad põhjused, miks nad tahavad autoriõiguste üleandmist — näiteks eriti ränga õnnetuse korral, kui autor peaks surema või osutuma teovõimetuks, aga need on väga äärmuslikud ja harvad näited.

Selliseid erandeid võiks aktsepteerida. Muul juhul ei tohiks isiklikke õigusi aga keegi teine kasutada.

Andro Mänd: valglinnastumine on valus probleem

Oleme leppinud sellega, et varalised autoriõigused saab üle anda siis, kui autor on koostanud kõik ehitusprojekti staadiumid.

Kas uuenenud juhend on leidnud ka Riigi Kinnisvara heakskiidu, on see tehtud koostöös? Jah, niipalju kui võimalik, on RKASi ettepanekuid arvestatud.

Oma Ehitaja veebileht kasutab küpsiseid OK Loe lähemalt Küpsiste kasutamine Close Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website.

Jäid aga mõned asjad, mille osas olime selgelt eriarvamusel. Näiteks RKASi seisukoht on, et võistluse käigus tuleb valida mitu, tavaliselt kolm, võrdset võitjat, kellega hakatakse edasi projekteerimise hinna üle läbi rääkima. Liidu seisukoht on, et nii ei tohi võistlusel teha: tuleb valida võitja ja kui tõesti võitjaga mingil põhjusel kokkuleppele ei jõuta, siis võib pöörduda teise koha saanud töö autorite poole, sest see risk jääb alati, et esikoha autoritega võib läbirääkimine ebaõnnestuda.

Tuleb ka hankijaid mõista, mingi alternatiiv peab neil olema.

RKAS on seisukohal, et seaduse sõnastus programmi arthroosi mandov mudelit kasutada ei võimalda, aga meie näeme, et see pole seadusega ka keelatud. Selleks, et võistlused ei moonduks vähempakkumiseks, on hea tava panna juba võistlustingimustesse kirja, milline on tellija eeldatav edasise projekteerimise hind.

Kui arhitekt peab seda liiga odavaks, siis ta ei osale võistlusel. Projekteerimistööde hindade kohta on projektibüroode liit teinud statistikat ja selle põhjal on võimalik määrata võistlustingimustes projekteerimise õiglane hind. Eks siis muidugi pakutaksegi võrdsed hinnad, aga see on ehk hea, sest nii võidabki parima arhitektuurilahenduse teinud autor.