Liigu sisu juurde

Meie jätkusuutlikkuse lubadus Tegutseme muutuste ellukutsumise nimel. Mõlemad mehed soovivad näha Ajujahil tehnoloogilise taibuga tiime, kes oleks tulevikus head koostööpartnerid ka korporatsioonidele. Tahame, et hariduselust võtaks osa rohkem tegusaid inimesi — lapsevanemaid, vilistlasi ja kõiki neid, kes soovivad rikastada tänaste õpilaste koolitunde ning jagada teadmisi, mida nad õpikust ei leia. Üliõpilasel, kelle välisülikoolis sooritatud õppetulemusi semestri kohta arvestatakse õppekavajärgseteks aineteks vähemalt 15 EAP mahus, pikeneb õpingute nominaalkestus ühe semestri võrra kahe välisõppes viibitud semestri ja vähemalt 30 EAP mahus õppekavajärgse aine ülekandmise puhul pikeneb nominaalõpingute kestus ühe aasta võrra. Sinu arvamus on meile tähtis! Idee saab kirja panna siin.

Hoolimine inimestest ja ühiskonnast

OLA on kolmepoolne õppeleping, mille allkirjastavad üliõpilane, Tallinna Ülikool ja vastuvõttev ülikool. Õppeleping sisaldab kursuseid, mida üliõpilane välismaal õppima asub. Dokument tuleb allkirjastada enne välismaale õppima siirdumist. Siiski on soovituslik saada ainepunkti. Üliõpilasel, kelle välisülikoolis sooritatud õppetulemusi semestri kohta arvestatakse õppekavajärgseteks aineteks vähemalt 15 EAP mahus, pikeneb õpingute nominaalkestus ühe semestri võrra kahe välisõppes viibitud semestri ja vähemalt 30 EAP mahus õppekavajärgse aine ülekandmise puhul pikeneb nominaalõpingute kestus ühe aasta võrra.

Swedbank toetab hariduse ning finantskirjaoskuse edendamist, ettevõtlikkust ning terve ühiskonna arengut. Üldharidus Haridus on kuldaväärt. See, et mõistame lugeda, kirjutada, arvutada, arutleda, annab meile millegi, mida keegi ära ei saa võtta — meie teadmised. Seda on liiga palju.

Kui dokumendil on olemas kõik vajalikud allkirjad, tuleks see süsteemist alla laadida ja saata enne stipendiumilepingu allkirjastamist välisõppe peaspetsialistile aadressil erasmus tlu. Õppelepingu muudatusi on lubatud teha ühe kuu jooksul peale välisõpingute algust.

Microsoft asub Ajujahti toetama ja paneb õla alla globaalsete ambitsioonidega äriideedele

Lõplikult allkirjastatult tuleb see saata ka TLÜ välisõppe peaspetsialistile aadressil erasmus tlu. Kuidas OLA töötab?

Avaleht Mentorlus KNÜ soovib oma liikmetele pakkuda mitmekülgseid võimalusi nende professionaalse arengu toetamiseks. Üks võimalus selleks on mentorlus ning Pilootprogramm alustas Programm kestab 8 kuud september-aprill ja see sisaldab koolitust-töötuba, paaride omavahelisi kohtumisi kui ka kovisioone. Mis ja kellele?

Välisülikooli puudutavad andmed saab küsida välisülikoolist. Seejärel ola jatkusuutlikkus õppelepingusse lisada välisülikoolis õpitavad ained.

Nii tabel A kui ka tabel B peavad olema täidetud ning ainepunktide lõplik arv mõlema tabeli lõpus peab olema sama. Üliõpilane allkirjastab õppelepingu kasutades selleks näiteks hiirt või puuteplaati ning saadab dokumendi kinnitamiseks. Viimasena allkirjastab õppelepingu välisülikooli esindaja. Kõikide allkirjadega õppeleping tuleb süsteemist alla laadida ning saata välisõppe peaspetsialistile aadressil erasmus tlu.

Hoolimine inimestest ja ühiskonnast Hoolimine inimestest ja ühiskonnast Me hoolime inimestest ja ühiskonnast. Orkla eesmärk on luua häid töökohti ja koos teistega panustada oluliste ühiskondlike väljakutsete lahendamisse.